Fokus på utbildningar – KBT

Under kommande 12 månader kommer vi lägga lite extra fokus på olika utbildningar som finns att välja mellan i Sverige. Ibland på gymnasienivå, ibland på högskolenivå och ibland utbildningar som drivs av privata företag. Först ut är ….

KBT-Utbildning

Det första du behöver göra för att kunna utföra terapiformen KBT är att gå Steg 1 Utbildning KBT. De som har gått denna utbildning och klarat av den har möjlighet att få behandla klienter med KBT. Men här ska tilläggas att detta inte är hela utbildningen. För att få ha klienter krävs därför att man även har handledning regelbundet med en legitimerad psykoterapeut som har utbildning inom ämnet.

Första steget ska just ses som ett första steg. Ett steg mot det slutgiltiga målet.

De som klarar av första steget får behörighet att söka vidare till Steg 2.

Har du en tanke om att gå en KBT-utbildning så är en stark rekommendation att titta på om utbildningen är auktoriserad genom sfKBT – vilket är den svenska föreningen med de terapiformer som ligger under kognitiv- eller beteendeinriktad behandlingsform.   Genom denna auktorisation är man säker på att få en bra utbildning.

Andra steget (och även det sista steget) är Steg 2 inom KBT.  Detta är en legitimationsgrundande utbildning. Hur lång tid den tar att genomföra beror något på upplägget på kursen men den kurs som anordnas av Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi går på halvfart i sex terminer.

Utbildningarna kan vara något utformade även gällande innehåll. Grunden är självklart den samma men sedan kan inriktning finnas som exempelvis mot Schematerapi eller annan form av terapi inom KBT.

Efter steg 2 är man helt klar för att på egen hand ta klienter för att jobba med dem med behandlingsformen KBT.  Något för dig?